JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Váidalit eiseváldemearrádusa hálddahusriektái

Hálddahusriektái sáhtát váidalit mearrádusa maid Oadjohálddahus, Vearrodoaimmahat, Migrašuvdnadoaimmahat dahje suohkana sosiálavirgegoddi lea váldán.

Jos háledat hálddahusriekti galgá gieđahallat du ášši de galggat hálddahusriektái čállit ja čilget manin don háledat mearrádus galgá rievdaduvvot ja makkár rievdadeami don siđat. Čális maid man don háledat dat galgá geahččalit ja maid riekti galgá ipmirdit ja váldit vuhtii geahččaleamis.

Váidalus galgá maid sisdoallat: 

  • Virgi ja persovdna- dahje organisašuvdnanummar
  • čujuhus ja čujuhus du bargobáikái
  • telefovdnanummar ruoktot ja bargobáikái
  • iežá dieđut mat leat buorrin duopmostullui diehtit vai sáhttet du goaktadit

Muitte namat čállit váidalussii.

Gosa mon sádden váidalusa?

Don galggat váidalusat sáddet eiseváldái mii mearrádusa lea váldán. Jos ovdamearkka dihte háledat váidalit mearrádusa maid Oadjohálddahus lea váldán de sáddet váidalusa dušše dohko. Fertet maid sáddet váidalusat vissis áiggi siste maŋŋilgo leat ožžon dieđu mearrádusas. Mearrádusas logat man guhkes áigi dus lea váidalit.
Eiseváldi mii lea mearridan geahččala jos váidalus lea ilbman áigemearis. Jos dan lea de eiseváldi sádde váidalusa ja iežá áššebáhpiriid hálddahusriektái.

Go soamis lea váidalan Migrašuvdnadoaimmahaga mearrádusa olgoriikkalaš- riikalahttoáššiin de Migrašuvdnadoaimmahat vuosttažin geahččala ođđasit iežas mearrádusa. Jos čuoččuha mearrádusas de váidalus sáddejuvvo ovtta dain ođđa migrašuvdnaduopmostuoluide mat leat hálddahusrivttiin Stockholmas, Malmös ja Göteborgas.
Senast ändrad: 2010-03-08