JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Käräjäoikeuden tuomio

Tuomioistuimessa sanotaan pääkäsittelyksi sitä, mitä arkikielellä yleensä kutsutaan oikeudenkäynniksi. Rikosasiassa tuomion perusteena ovat ainoastaan pääkäsittelyssä esiin tulleet seikat.

Oikeudenkäynnin päätyttyä tuomarit käyvät läpi kaikki esiin tulleet asiat ja päättävät, millaisen tuomion he langettavat. Silloin mukana saa olla vain oikeudenkäynnin pöytäkirjaa pitänyt henkilö. Neuvottelun päätyttyä oikeuden puheenjohtaja kertoo lyhyesti tuomion sisällöstä (julistaa tuomion) ja selittää, kuinka tuomioon tyytymätön voi valittaa siitä.
Joskus tuomiota ei julisteta oikeudenkäynnin yhteydessä vaan siitä ilmoitetaan myöhemmin. Siinä tapauksessa oikeuden puheenjohtaja kertoo päivämäärän ja kellonajan, milloin tämä tapahtuu. Julistamispäivänä tuomion voi mennä lukemaan käräjäoikeuteen tai sinne voi soittaa ja saada tietoja tuomiosta.
Käräjäoikeus lähettää osapuolille jäljennöksen tuomiosta sen julistamispäivänä tai viimeistään viikon kuluttua, jos tuomio julistetaan oikeudenkäynnin yhteydessä.

Mitä tuomio sisältää?

Tuomio sisältää aina seuraavat tiedot:

  • mikä käräjäoikeus on tuominnut asiassa
  • tuomion antamispäivämäärä ja missä se julistettiin
  • ketkä ovat olleet jutun osapuolina: syyttäjä, syytetty ja asianomistaja (rikoksen uhri). Myös (syytetyn) edustajan ja julkisen puolustajan nimi mainitaan.
  • tuomiolauselma, ts. kuinka käräjäoikeus on tuominnut (katso edellä)
  • mitä jutussa on vaadittu 
  • tuomiolauselman perustelut (tuomioperusteet) ja mitä käräjäoikeus katsoo näytetyn toteen asiassa 
  • kuinka tuomiosta voi valittaa ja milloin viimeistään tulee valittaaSenast ändrad: 2009-11-27

Mitä tuomio merkitsee?

Jos sinulla on kysyttävää tuomion sisällöstä, ota yhteyttä tuomion antaneeseen tuomioistuimeen. Jos sinut on tuomittu johonkin seuraamukseen ja haluat tietää, mitä se tarkoittaa, voit kääntyä puolustajasi tai käräjäoikeuden puoleen. 

Lain voima

Ellei kukaan osapuolista valita tuomiosta kolmen viikon kuluessa, ylempi tuomioistuin ei enää voi muuttaa tuomiolauselmaa. Silloin sanotaan, että tuomio on lainvoimainen, mikä merkitsee, että tuomio voidaan panna täytäntöön.