JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Jutun ratkaiseminen hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus toimittaa valituksesi ja asiasta olevat muut asiapaperit edelleen vastapuolelle. Yleensä vastapuoli saa tietyn ajan vastausaikaa.

Vastauksen tulee olla kirjallinen, ellei oikeus ole päättänyt, että asiasta voi antaa suullisen vastauksen suullisessa käsittelyssä. Tämä menettely on tavallinen eri pakkohoitomuotoja koskevissa jutuissa. Vastauksessa vastapuolen tulee esittää kantansa, eli myöntääkö vai kiistääkö hän hakemuksessa esitetyn asian, tai hyväksyykö hän tietyn toimenpiteen vai vastustaako hän sitä. Vastapuolen tulee myös esittää syyt kantaansa ja mihin todisteisiin hän vetoaa.

Vastauksen saavuttua tuomioistuin lähettää sen valituksen tehneelle henkilölle; joko lausuntoa varten tai vain tiedoksi. Tämä kirjeenvaihto jatkuu, kunnes juttu on selvitetty niin hyvin, että se on valmis ratkaistavaksi.

Tuomioistuimella on perimmäinen vastuu siitä, että juttu tulee kunnolla selvitetyksi. Siksi hallinto-oikeus saattaa joskus pyytää selvitystä täydentäviä seikkoja tai määrätä osapuolet näyttämään todisteet, joihin he tukeutuvat. Hallinto-oikeus voi hankkia tietoja tai lausuntoja myös muilta viranomaisilta.

 
Senast ändrad: 2010-03-08