JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Viranomaispäätöksestä valittaminen hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuteen voi valittaa esimerkiksi Vakuutuskassan, Veroviraston, Migraatioviraston tai kunnan sosiaalipalvelun tekemistä päätöksistä.

Kun haluat, että hallinto-oikeus ottaa asiasi käsiteltäväkseen, sinun pitää kirjoittaa hallinto-oikeudelle ja selittää, miksi päätös mielestäsi tulee muuttaa ja minkä muutoksen haluat tehtävän. Kerro myös, mitä hallinto-oikeuden tulee harkita ja mitkä asiat haluat oikeuden tietävän ja ottavan huomioon harkinnassaan.  

Valituksessa tulee mainita lisäksi seuraavat asiat:

  • ammatti ja henkilö- tai organisaationumero
  • postiosoite ja työpaikkasi osoite
  • oma puhelinnumero ja työpaikan puhelinnumero
  • muita tärkeitä seikkoja, jotta tuomioistuin voi saada sinuun yhteyden

Muista allekirjoittaa valitus.

Mihin valitus lähetetään?

Valitus pitää lähettää päätöksen tehneelle viranomaiselle. Jos esimerkiksi haluat valittaa Vakuutuskassan tekemästä päätöksestä, lähetät siis valituksen ainoastaan sinne. Sinun tulee lähettää valitus tietyn ajan kuluessa siitä, kun sait päätöksen tietoosi. Päätöksestä ilmenee, kuinka kauan sinulla on aikaa valittaa.

Sitten päätöksen tehnyt viranomainen harkitsee, onko valitus saapunut määräajassa. Jos näin on tapahtunut, viranomainen toimittaa valituksen ja muut asiapaperit edelleen hallinto-oikeudelle.

Kun joku on valittanut Migraatioviraston ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita koskevasta päätöksestä, Migraatiovirasto harkitsee päätöstään ensin uudelleen. Jos Migraatiovirasto pysyy päätöksessään, valitus toimitetaan johonkin Ruotsin kolmesta migraatiotuomioistuimesta, jotka ovat Tukholman, Malmön ja Göteborgin hallinto-oikeudessa.

 

 
Senast ändrad: 2010-03-08