JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal väckt och huvudförhandling planerad i mål om människorov och mord

[2017-02-23] Gävle tingsrätt

Åtal har väckts vid Gävle tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande människorov och mord. Rättegången inleds den 7 mars 2017 kl. 10.00 och kommer hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Internationella Åklagarkammaren i Stockholm har idag lämnat in stämningsansökan i mål B 922-16 gällande människorov, mord m.m. Nio personer är åtalade, varav sex personer är häktade.

Huvudförhandlingen
Förhandlingen är förlagd till Stockholms tingsrätts säkerhetssal för att ordning och säkerhet ska kunna säkerställas. Förhandlingen beräknas pågå i 28 dagar.

Ordförande i målet är lagmannen Anita Wallin Wiberg.

Förhandlingssalen rymmer 90 åhörare. Vid varje förhandlingsdag sker säkerhetskontroll för inpassering. Åhörare bör därför infinna sig i god tid före förhandlingens början.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i salen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i salen. Inte heller mat och dryck får medföras.

En huvudförhandlingsplan kommer inom kort läggas upp på Gävle tingsrätts hemsida.

Utfående av handlingar
Begäran om att få ut handlingar i målet ställs till gavle.tingsratt@dom.se.

Stämningsansökan går att få digitalt utan avgift eller i papperskopia mot en avgift om 80 kr plus porto. Förundersökningsprotokollet går att få på DVD-skiva mot en avgift om 200 kr (ingen avgift för porto).

Senast ändrad: 2017-02-23

För mer information kontakta:

Fanny Häggström
Tingsnotarie
026-17 67 37
fanny.haggstrom@dom.se

Gudrun Uppman
Domstolshandläggare
026-17 67 27
gudrun.uppman@dom.se

Målnummer:

B 922-16