JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i häktningsfråga

[2015-12-02] Gävle tingsrätt

Gävle tingsrätt har idag den 2 december 2015 beslutat att häkta en 55-årig man på sannolika skäl misstänkt för mord i Gävle.

Den misstänkte 55-åringen har häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för mord mellan den 1 oktober 2015 och 30 november 2015 i Gävle.

De särskilda häktningsskälen:

- Det finns en beaktansvärd risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

- Det finns en beaktansvärd risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

- För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas.

- Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Åtal ska väckas senast den 30 december 2015, kl. 11.00.

Senast ändrad: 2015-12-02

För mer information kontakta: