JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Gävle tingsrätt har idag meddelat dom i fågeläggsmålet

[2018-02-09] Gävle tingsrätt

Domen handlar om tre personer som befattat sig med vilda fåglar och deras ägg genom att bland annat ha fotograferat fågelägg och fågelbon, tagit fågelägg i naturen samt förvarat fågelägg under tidsperioden 2008-2016.

Tingsrätten dömer den ena personen för grovt jaktbrott i två fall för att ha tagit lappsparvsägg och ett brushaneägg. Brotten bedöms som grova med hänsyn till att dessa fågelarter är särskilt skyddsvärda. Personen döms även för brott mot områdesskydd för att ha olovligen uppehållit sig inom ett fågelreservat vid Nedre Dalälven. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 150 dagsböter á 110 kr. Vid påföljdsvalet har tingsrätten tagit hänsyn till att det har gått lång tid sedan brotten begåtts och personens höga ålder. 

Den andra personen döms för grovt jakthäleri. Brottet består i att han förvarat fågelägg från 12 olika fågelbon i sin bostad. Det är inte styrkt att han själv tagit dessa ägg ur fågelbon, men däremot har han haft dem hemma hos sig. Tingsrätten menar att detta är ett fall av jakthäleri. Brottet bedöms som grovt då det bland dessa ägg funnits särskilt skyddsvärda arter. Påföljden bestäms till åtta månaders fängelse.

Den tredje personen döms för artskyddsbrott. Brottet består i att han har bjudit ut uppstoppade fåglar till försäljning på blocket. Påföljden bestäms till 50 dagsböter á 180 kr.

Domen behandlar även vad som är en störning enligt 4 § artskyddsförordningen och konstaterar att störningens effekt har betydelse för bedömningen om det är ett artskyddsbrott. En störning av vilt som endast är tillfällig och som inte påverkar artens bevarandestatus är inte straffbar som artskyddsbrott. Med hänsyn till det ogillar domstolen de åtalade gärningarna som bestått i bland annat att de tilltalade fotograferat fågelbon med ägg. 

Senast ändrad: 2018-02-09

För mer information kontakta:

Kadri Timmusk
Tingsnotarie
kadri.timmusk@dom.se

Per-Johan Wik
Handläggare
Per-Johan.Wik@dom.se

Målnummer:

B 2746-14

Beställning av dom:

Per-Johan.Wik@dom.se