JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen i fågeläggsmålet är avslutad

[2017-12-14] Gävle tingsrätt

Huvudförhandlingen i mål B 2746-14 angående bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott avslutades den 14 dec 2017 efter sex förhandlingsdagar.

Tingsrätten kommer meddela dom i målet den 25 januari 2018 kl. 11.00. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen.

Med hänsyn till intresset kring målet är det möjligt att beställa domen genom att anmäla intresse till Per-Johan.Wik@dom.se. Ange i anmälan vilken epostadress ni önskar få domen skickad till.

Senast ändrad: 2017-12-14

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 2746-14