JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättegångsbesök

Rättegångarna vid tingsrätten är normalt offentliga, vilket innebär att allmänheten får vara åhörare. Vissa rättegångar är inte offentliga, det gäller bl.a. allvarligare sexuella övergrepp och brott som begåtts av unga.

Tingsrätten kan ta emot ett begränsat antal besökare till en viss rättegång. Följande begränsningar gäller men en plats kan aldrig garanteras.

Sal 1 - högst 8

Sal 4 - högst 23

Sal 5 - högst 27

Sal 6 - högst 21

Sal 7 - högst 14

Besök i grupper över 5 personer bör anmälas till domstolen minst en vecka i förväg. Anmälan kan göras per telefon (mellan kl. 13.00-14.00), e-post eller på telefax.

Även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel (kontrollera med tingsrätten dagen innan förhandlingen att målet blir av). Vi kan alltså inte ge några garantier för allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert besök i god tid.

En grupp som i anslutning till ett rättegångsbesök eller i annat fall vill veta mer om hur det går till i domstol, är välkommen att kontakta tingsrätten på telefon, e-post eller telefax, så hjälper vi gärna till med information.

Följande rättegångar är lämpliga för besök under den närmaste tiden:

Datum, klockslag

Beräkn tidsåtg

Sal

Rättegången gäller

15 mars, kl. 10.30 1 tim, 30 min 5 Misshandel
15 mars, kl. 13.45 1 tim 5 Ringa narkotikabrott m.m.
18 mars, kl. 09.00  2 tim  Bedrägeri 
18 mars, kl. 11.00  45 min  Olovlig energiavledning 
18 mars, kl. 13.15 45 min 5 Brukande av falsk urkund
18 mars, kl. 14.00 45 min 5 Bidragsbrott
18 mars, kl. 14.45 1 tim 5 Grovt vapenbrott m.m.
20 mars, kl. 09.00 1 tim 5 Allmänfarlig vårdslöshet
20 mars, kl. 10.00 45 min 5 Stöld
20 mars, kl. 13.15 2 tim, 15 min 5 Misshandel m.m.
21 mars, kl. 09.00 2 tim 5 Grovt rattfylleri
22 mars, kl. 09.00 1 tim, 30 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
25 mars, kl. 09.00  1 tim, 15 min  Vapenbrott m.m. 
25 mars, kl. 10.15  1 tim  Våld mot tjänsteman 
25 mars, kl. 13.15  1 tim  Brukande av falsk urkund 
25 mars, kl. 14.15  1 tim, 15 min  Rattfylleri m.m. 
27 mars, kl. 10.00  1 tim, 30 min  Narkotikabrott m.m. 
27 mars, kl. 13.15 1 tim, 15 min 5 Misshandel m.m.
29 mars, kl. 13.15 1 tim, 30 min 5 Vapenbrott m.m.
29 mars, kl. 14.45 1 tim, 15 min 5 Osann försäkran
2 april, kl. 09.00  2 tim  Grovt rattfylleri 
2 april, kl. 11.00 1 tim 5 Narkotikabrott
3 april, kl. 09.00  45 min  Narkotikabrott 
3 april, kl. 09.45  45 min  5 Grovt rattfylleri 
3 april, kl. 13.15  2 tim  Hot mot tjänsteman 
3 april, kl. 15.15  45 min  Bidragsbrott 
5 april, kl. 14.00 45 min  Skadegörelse 
5 april, kl. 14.45  45 min  Narkotikabrott 
8 april, kl. 09.00  1 tim, 45 min  Olaga hot m.m. 
8 april, kl. 11.15  45 min  Narkotikabrott m.m. 
9 april, kl. 09.00  2 tim  Misshandel 
9 april, kl. 11.00  1 tim  Narkotikabrott m.m. 
11 april, kl. 09.00  1 tim  Misshandel 
11 april, kl. 10.00  1 tim, 30 min  Ringa narkotikabrott m.m. 
11 april, kl. 13.15  45 min  Narkotikabrott m.m. 
11 april, kl. 14.00  1 tim, 30 min  Penningtvättsbrott 
12 april, kl. 09.00 1 tim, 30 min 5 Ringa misshandel
12 april, kl. 10.30 1 tim, 15 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
12 april, kl. 13.15 2 tim 5 Ringa narkotikabrott
15 april, kl. 14.00 1 tim, 30 min 5 Narkotikabrott m.m.
       

 
Senast ändrad: 2019-03-14