JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättegångsbesök

Rättegångarna vid tingsrätten är normalt offentliga, vilket innebär att allmänheten får vara åhörare. Vissa rättegångar är inte offentliga, det gäller bl.a. allvarligare sexuella övergrepp och brott som begåtts av unga.

Tingsrätten kan ta emot ett begränsat antal besökare till en viss rättegång. Följande begränsningar gäller men en plats kan aldrig garanteras.

Sal 1 - högst 8

Sal 4 - högst 23

Sal 5 - högst 27

Sal 6 - högst 21

Sal 7 - högst 14

Besök i grupper över 5 personer bör anmälas till domstolen minst en vecka i förväg. Anmälan kan göras per telefon (mellan kl. 13.00-14.00), e-post eller på telefax.

Även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel (kontrollera med tingsrätten dagen innan förhandlingen att målet blir av). Vi kan alltså inte ge några garantier för allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert besök i god tid.

En grupp som i anslutning till ett rättegångsbesök eller i annat fall vill veta mer om hur det går till i domstol, är välkommen att kontakta tingsrätten på telefon, e-post eller telefax, så hjälper vi gärna till med information.

Följande rättegångar är lämpliga för besök under den närmaste tiden:

Datum, klockslag

Beräkn tidsåtg

Sal

Rättegången gäller

15 feb, kl. 09.00 1 tim, 45 min 5 Misshandel
15 feb, kl. 10.45 45 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
15 feb, kl. 13.15 1 tim, 30 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
19 feb, kl. 14.45  1 tim  Bidragsbrott 
20 feb, kl. 13.15  2 tim  Hot mot tjänsteman 
21 feb, kl. 09.00  1 tim, 30 min  Bokföringsbrott m.m. 
21 feb, kl. 10.30  1 tim  Grovt rattfylleri 
21 feb, kl. 13.15 1 tim, 45 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
23 feb, kl. 09.00 45 min 5 Ringa narkotikabrott m.m.
23 feb, kl. 09.45 1 tim, 45 min 5 Grovt rattfylleri
26 feb, kl. 13.15  1 tim  Narkotikabrott m.m. 
26 feb, kl. 14.15 45 min 5 Grovt rattfylleri
27 feb, kl. 09.00 1 tim 5 Våld mot tjänsteman
27 feb, kl. 10.00 45 min 5 Grovt rattfylleri m.m.
27 feb, kl. 11.15 45 min 5 Olovlig körning
27 feb, kl. 13.15  1 tim, 30 min  Ringa narkotikabrott m.m. 
27 feb, kl. 14.45 1 tim 5 Olovlig körning
28 feb, kl. 09.00 1 tim, 15 min 5 Häleri m.m.
28 feb, kl. 10.15  1 tim, 15 min  Olovlig körning m.m. 
1 mars, kl. 10.00  1 tim, 15 min  Våld mot tjänsteman 
1 mars, kl. 11.15 45 min 5 Narkotikabrott
1 mars, kl. 13.15 1 tim 5 Skadegörelse
1 mars, kl. 14.15 1 tim 5 Rattfylleri m.m.
1 mars, kl. 15.15 45 min 5 Smuggling
2 mars, kl. 10.00 2 tim 5 Narkotikasmuggling m.m.
5 mars, kl. 13.45 1 tim, 15 min 5 Ofredande
6 mars, kl. 10.15 45 min 5 Narkotikabrott
6 mars, kl. 11.00  1 tim  Brukande av falsk urkund 
7 mars, kl. 09.00  1 tim  Bokföringsbrott 
7 mars, kl. 10.00 1 tim, 30 min 5 Rattfylleri m.m.
7 mars, kl. 13.15 1 tim, 45 min 5 Olovlig körning m.m.
7 mars, kl. 15.00 1 tim 5 Penninghäleri
9 mars, kl. 09.00  2 tim  Misshandel 
9 mars, kl. 11.00  1 tim  Vapenbrott m.m. 
9 mars, kl. 13.15  45 min  Ringa narkotikabrott m.m. 
9 mars, kl. 14.00 2 tim 5 Misshandel m.m.
13 mars, kl. 09.00 1 tim, 30 min 5 Misshandel
13 mars, kl. 10.30 1 tim 5 Hot mot tjänsteman m.m.
15 mars, kl. 09.00 2 tim, 30 min 5 Narkotikabrott m.m.
       

 
Senast ändrad: 2018-02-15