JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Tel: 08-561 690 00
Fax: 08-14 98 89
Myndighetschef: Kammarrättspresidenten Thomas Rolén
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län

Ombyggnad av besöksrum

Allmänhetens besökslucka vid registraturen liksom intillliggande besöksrum är stängda pga en byggnation. En temporär besöksyta finns i de öppna ytorna i anslutning till entrén. Kontakta gärna kammarrättens domstolsvärdar i receptionen för hjälp. 

Vi ber om ursäkt för den något sänkta servicen detta medför under byggtiden, men kommer att göra allt för att våra besökare ska känna sig välkomna och få den hjälp man behöver.


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 2302, 103 17 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls torg 5


Senast ändrad: 2018-01-06

Expeditionstid
(registratur, arkiv, kanslier)

Måndag - fredag
8:00-16:00

Växelns öppettid
Måndag - fredag
8:00-16:30


Följ kammarrätten och Migrationsöverdomstolen på Twitter och LinkedIn.