JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 10 2006

Utvisning av utländska medborgare som har begått allvarlig brottslighet har prövats av Europadomstolen i ett stort antal mål under de två senaste decennierna. Nu har domstolen för första gången prövat ett sådant mål i Grand Chamber.

Utgiven:  15 november 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 12 oktober - den 9 november 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12