JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 11 2006

Europadomstolen bekräftade att Artikel 6 är tillämplig i mål om skattetillägg. En muntlig förhandling ansågs dock inte nödvändig i det aktuella målet.

Utgiven:  15 december 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 november - den 12 december 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden. 
Senast ändrad: 2011-04-12