JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2006

Beslut om hemlig avlyssning med stöd av riktlinjer som inte var allmänt tillgängliga saknade stöd i lag och kränkte därför artikel 8.

Utgiven:  01 augusti 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 juni - den 6 juli 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12