JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 8 2006

Ett undantag till principen om fri bevisning var motiverat enligt en oenig Europadomstol då tysk polis hade tvångsvis tillfört kräkmedel för att få fram en påse med narotika.

Utgiven:  28 augusti 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 11 juli - den 10 augusti 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12