JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 9 2006

Oskyldighetspresumtionens innebörd belyses i fyra refererade avgöranden av Europadomstolen.

Utgiven:  17 oktober 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 22 augusti - den 10 oktober 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12