JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 1 2007

Sverige fälls i Europadomstolen för långsam handläggning av tvistemål men undgår kritik över att hovrätten inte lämnade några egna domskäl mer än att instämma i tingsrättens motivering.

Utgiven:  22 januari 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 december 2006 - den 11 januari 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12