JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 2 2007

Här redogörs för vad den nytillträdde presidenten Jean-Paul Costa framförde vid Europadomstolens högtidliga öppnade av det nya arbetsåret.

Utgiven:  21 februari 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 15 januari - den 13 februari 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12