JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 6 2007

Frihetsberövande påföljd i administrativt förfarande väckte frågan om rätten att inte åtalas två gånger för samma gärning.

Utgiven:  21 juni 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 22 maj - den 14 juni 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12