JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2007

Europadomstolens muntliga förhandlingar kan nu ses på domstolens hemsida.

Utgiven:  06 augusti 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 juni - den 10 juli 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12