JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 11 2009

Europadomstolen ansåg att arvsrättigheter föll inom EKMR:s art. 8 och bedömde att det utgjorde en kränkning av Europakonventionen att tillåta en mördares familj ärva offret.

Utgiven:  18 december 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 november - den 10 december 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12