JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 8 2009

Högsta domstolen har funnit att inte bara staten utan även en kommun kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelse av Europakonventionen.

Utgiven:  19 augusti 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 21 juli - den 4 augusti 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12