JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 11 2010

Sedan protokoll nr 14 trätt i kraft kan Europadomstolen förklara en ansökan "inadmissible" om den klagande inte har lidit någon betydande nackdel.

Utgiven:  20 december 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 november - 9 december 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12