JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 2 2010

Parlamentarisk immunitet i mål om brott mot fastställd umgängesrätt innebar en kränkning av artikel 6.1.

Utgiven:  04 mars 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 januari - 11 februari 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12