JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 1 2008

Skadeståndsmål som handlades långsamt bl.a. till följd av dröjsmål hänförliga till parterna bedömdes inte uppfylla kravet på prövning inom skälig tid när målet pågick mer än sex år i tingsrätten.

Utgiven:  21 januari 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 13 december 2007 - den 17 januari 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12