JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 11 2008

Brittisk lagstiftning, som innebar att fingeravtryck, cellprover och DNA-profiler för icke dömda personer lagrades på obestämd tid innebar att det skedde en kränkning av rätten till respekt för privatlivet enligt EKMRs art. 8.

Utgiven:  17 december 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 november - den 11 december 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12