JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 2 2008

En livstidsdom utan minimitid ansågs inte strida mot art. 3.

Utgiven:  15 februari 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 22 januari - den 12 februari 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12