JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2008

För första gången har Europadomstolen prövat frågan om störningar från ett vindkraftverk innebar en olovlig inskränkning i en fastighetsägares rättigheter.

Utgiven:  22 april 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 mars - den 10 april 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12