JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 5 2008

Mot bakgrund av att Polen inrättade bostadslagstiftning ägnad att möjliggöra rimliga hyreshöjningar accepterade Europadomstolen en förlikning i ett pilotmål som påverkar omkring 100 000 polska hyresvärdar.

Utgiven:  19 maj 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 22 april - den 15 maj 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12