JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2008

Brittisk avlyssning av tele- och datakommunikation till och från områden utanför de brittiska öarna var inte tillräckligt tydligt reglerad och ansågs därför innebära en kränkning av art. 8.

Utgiven:  05 augusti 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 juni - den 10 juli 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12