JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 9 2008

Fällande bötesdom för teckning som förhärligade attentaten den 11 september 2001 innebar inte någon kränkning av yttrandefriheten.

Utgiven:  23 oktober 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 september - den 16 oktober 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12