JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande i samråd inför genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden

Utgiven:  02 oktober 2017
Typ:  Domstolsverkets remissvar
Senast ändrad: 2017-11-03