JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket

Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken avseende domstolarnas verksamhet. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

• att statistiken är objektiv
• att statistiken dokumenteras
• att statistiken kvalitetsdeklareras

Om du som är journalist har generella frågor om statistiken - exempelvis när det gäller hur statistiken kan tolkas, eventuella bakomliggande förklaringar till förändringar över tid med mera - kan du vända dig till Domstolsverkets enheten för analys och finansiering, via mejl: siv_support@dom.se

Vid frågor om resultatet för enskilda domstolar hänvisas i första hand till respektive domstol.
Senast ändrad: 2018-10-22