JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Mål om människorov och mord

Den 7 mars 2017 inleddes rättegången mot nio personer åtalade för bland annat människorov och mord. På denna sida samlar vi aktuell information om målet.


2017-07-14
Pressmeddelande: Dom i mål om människorov och mord

Gävle tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande mål om människorov och mord

 

Tingsrätten dömer sex personer för mord. Straffen för fem av dem bestäms till livstids fängelse och för den sjätte personen, som var under 21 år när brottet begicks, till fängelse i 14 år.

 

Tingsrätten har funnit utrett att dessa sex personer tillsammans och i samförstånd med våld har fört bort offret i syfte att beröva honom livet och därefter misshandlat honom för att sedan genom strypning ha bragt honom om livet; allt i enlighet med gärningsbeskrivningen. De döms för mord, varvid människorovet konsumeras. De döms även att betala skadestånd till målsägandena. Tre av personerna var begärda utvisade. För två av dem ogillades utvisningsyrkandet men för den tredje, som dömdes till 14 år, bifölls yrkandet.

 

Tingsrätten friar de två personer som stod åtalade för medhjälp till människorov och mord respektive skyddande av brottsling, grovt brott.

 

2017-06-30
Dom meddelas den 14 juli 2017 kl. 11.00

Dom i målet kommer att meddelas den 14 juli 2017, från kl. 11.00.

Information om domen kommer att lämnas i pressmeddelande och läggas ut på tingsrättens hemsida.

2017-06-02
Fortsatt huvudförhandling har hållits och domen flyttas fram

Tingsrätten höll under gårdagen fortsatt huvudförhandling i mål B 922-16 i Gävle tingsrätts lokaler med anledning av att ytterligare ett vittnesförhör skulle hållas.

Förhandlingen är nu avslutad och domen, som skulle meddelas den 9 juni 2017, flyttas fram.

Tingsrätten kommer senare gå ut med information om vilket datum domen ska meddelas.

Äldre händelser


Senast ändrad: 2017-06-02