JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandlingsplan

Tingsrätten har fastställt en huvudförhandlingsplan i mål om människorov och mord, mål B 922-16. Förändringar kan förekomma. Vid större förskjutningar i planen kommer tingsrätten att meddela detta på domstolens hemsida. Huvudförhandlingsplanen återfinns genom länken nedan.

Förhandlingen inleds den 7 mars 2017 kl. 10.00 och beräknas pågå under 28 dagar. Förhandlingen hålls i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Huvudförhandlingsplan
Senast ändrad: 2017-03-31