JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beredningsjurist - bereder målen inför slutligt avgörande i domstol

Beredningsjurist är ett varierande och ansvarsfullt arbete som innefattar många kontakter med parterna i målen. Som beredningsjurist arbetar du med att göra målen färdiga för avgörande, vara protokollförare och skriva förslag till domar och beslut.

Arbetet är kvalificerat och utförs under eget ansvar. Det är därför viktigt att du kan arbeta självständigt. Har du tillräcklig kunskap och erfarenhet kan du få ett särskilt förordnande som innebär att du får jobba med mer omfattande mål.

Många av beredningsjuristerna är notariemeriterade och juridiskt mycket skickliga. De får efterhand specialkunskaper inom olika områden såsom exempelvis processrätt och tvistemålshantering. Som beredningsjurist verkar du i en unik miljö med kompetenta kollegor som liksom du värnar om den enskildes rättstrygghet.

Dina arbetsuppgifter

Som beredningsjurist har du normalt inte behörighet att döma själv, men du ger ofta förslag på hur rätten ska döma i målen. Domarna har ett högt förtroende för dig som beredningsjurist då de vet att de kan lita på det underlag du tagit fram inför avgörandet.

En annan viktig uppgift som en beredningsjurist ofta har är att samordna arbetet för avdelningens notarier samt att medverka i deras introduktion och utbildning.

I arbetsuppgifterna ingår även att du ska lämna skriftliga förslag till domar och beslut samt göra rättsutredningar.

Det förekommer också att du som beredningsjurist får bistå chefsrådmannen med administrativa göromål, såsom avdelningens veckoplanering, semesterplanering m.m.

Rollen i underrätt

Jobbet i underrätt innebär bland annat att du sammanställer underlag och föredrar detta för beslutande domare. Det kan också innebära att du ger förslag till domar. Andra vanliga uppgifter är att föra protokoll vid muntliga förhandlingar.

Rollen i överrätt

I överrätt jobbar du som beredningsjurist också med mer kvalificerade uppgifter. Det kan handla om att du jämför med liknande äldre mål och gör en fördjupad bedömning av rättsläget. Även i överrätt ger du förslag på hur målen ska avgöras.
Senast ändrad: 2017-11-01

Krav och önskemål på dig beredningsjurist

Det här behöver du

  • Juristexamen
  • Annan juridisk bakgrund
  • Gymnasiet

Vilka kvalifikationer behövs?

  • Du behöver vara noggrann samt ha en hög ansvarskänsla och social kompetens.
  • Du ska ha en mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme.
  • Du behöver kunna vara flexibel och stresstålig.
  • Du ska ha en god pedagogisk förmåga då det kan förekomma deltagande i utbildningen av notarier.

Medarbetare berättar

Läs intervju med beredningsjurist.