JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domarnämnden söker en föredragande

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för föredragandena i Domarnämnden är att handlägga ärenden om anställning av ordinarie domare. Detta innefattar att läsa referenser, delta i intervjuer med sökandena och att upprätta förslag till beslut som föredras för nämnden när ärendena ska avgöras. Föredragandena får ta ett mycket stort ansvar för kontakter med domstolar runt om i landet och med sökande i anställningsärenden m.fl. samt är delaktiga i handläggningen av nämndens övriga ärendetyper. I arbetet ingår också att aktivt delta i nämndens utvecklings- och förändringsarbete, som ständigt pågår. Det begränsade antalet anställda på kansliet innebär att arbetsuppgifterna kommer att vara många och varierande.

Att arbeta som föredragande i Domarnämnden är både intressant och givande. Arbetet ger en fördjupad inblick i Sveriges domstolar och värdefulla insikter om domstolsledning och rekrytering av domare. Som föredragande får man också goda möjligheter att skapa nya kontaktytor över hela landet.


Kvalifikationer

Vi söker dig som

• vid tillträdet har fullgjort fiskalsåret i hov- eller kammarrätt eller har motsvarande erfarenheter

• är mycket bra på att föredra ärenden och att skriva beslut

• uppfyller mycket högt ställda krav på självständighet och drivkraft

• har gott omdöme, god initiativförmåga och positiv inställning samt

• har god förmåga att arbeta snabbt och noggrant, både självständigt och i grupp


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Föredragandena anställs på viss tid, normalt ett år.
Omfattning: Heltid
Tillträde: I början av maj 2018

Antal platser: 1
Lön: Domarnämnden tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-18
Arbetsgivarens referensnummer: KAN 19-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Helene Lövung
Kanslichef, Domarnämnden
08-561 669 51
helene.lovung@dom.se

Lisa Ronnle
Föredragande i Domarnämnden
08-561 669 56
lisa.ronnle@dom.se

Bror Aili
Föredragande i Domarnämnden
08-561 669 53
bror.aili@dom.se

Linnea Andersson
Föredragande i Domarnämnden
08-561 669 52
linnea.andersson@dom.se


Övrigt

Ansökan med meritförteckning, de övriga handlingar du vill åberopa samt löneanspråk skickas till Domarnämnden på adress Domarnämnden, Box 2330, 103 18 Stockholm, eller per e-post till domarnamnden@dom.se.


Om Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två-tre föredragande och två administratörer. Arbetsplatsen är belägen på Riddarholmen i Stockholm.