JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Göteborg söker en eller flera tf. rådmän

Arbetsuppgifter

Som tf. rådman på förvaltningsrätten arbetar du på en av domstolens sex dömande avdelningar tillsammans med rådmän, fiskaler, föredragande jurister, notarier och domstolshandläggare under ledning av en chefsrådman.

Vi söker dig som inspireras av de utvecklingsmöjligheter som vår arbetsplats kan erbjuda. Här blandas mångårig yrkeserfarenhet med yngre juristers intresse av att utvecklas. Som tf. rådman har du ett stort medansvar för att arbetet vid förvaltningsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Du har även ett handlednings- och utbildningsansvar för domstolens notarier.

Ett fortgående utvecklingsarbete av arbetsformer och stödfunktioner bedrivs inom förvaltningsrätten. Kvalitetsutveckling från både ett internt och externt perspektiv är i fokus. Kompetensfrågor i vid mening och individuell kompetensutveckling prioriteras. Drivkrafter är att hög kompetens leder till hög kvalitet och att hög kvalitet bidrar till ett högt förtroende för rättsskipningen i Sveriges Domstolar.


Kvalifikationer

Juridisk skicklighet och erfarenhet inom verksamhetsområdet är viktiga bedömningsgrunder vid rekrytering av tf. rådmän. Stora krav ställs på omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga och självständighet.

Vi söker dig som motsvarar de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen för ordinarie domare hittar du i länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
6 månader eller längre
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Tidsbegränsad anställning under ett år.

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-18
Arbetsgivarens referensnummer: 17-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anders Hagsgård
Lagman
031-732 70 01
0705-73 22 60
anders.hagsgard@dom.se

Anna Hjort Ööpik
Administrativ direktör
031-732 71 27
0703-70 16 39
anna.hjort-oopik@dom.se

Sara Westerberg (Saco-S)
Rådman
031-732 70 43
sara.westerberg@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 350 medarbetare. Vår främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter. Domstolen har sex dömande avdelningar där var och en av dessa har en huvudinriktning mot något av de stora rättsområdena – migrationsrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. Samtidigt har avdelningarna en andel av många övriga måltyper som förekommer i allmän förvaltningsdomstol, inklusive tvångsmål.

Förvaltningsrätten har också en administrativ avdelning som består av det administrativa kansliet, enheten för registratur och arkiv samt enheten för service och säkerhet.

Hos oss erbjuds du möjlighet att arbeta i en av vårt samhälles viktigaste verksamheter tillsammans med positiva, kunniga och drivna medarbetare. Miljön karaktäriseras av förtroende och engagemang. Förvaltningsrätten bedriver ett fortgående kvalitets- och utvecklingsarbete av verksamhet och medarbetare. Sedan en tid pågår ett arbete med att digitalisera domstolen och just nu ligger fokus på organisations- och kompetensfrågor i samband med det ökade antalet migrationsmål.

Förvaltningsrättens värdeord rättssäkerhet, kompetens och hänsyn är utgångspunkt i vår verksamhet som bedrivs i trevliga och moderna lokaler i centrala Göteborg.

Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.