JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Luleå söker en eller flera rådmän

Arbetsbeskrivning

Förvaltningsrätten har under de senaste åren utvidgat sin verksamhet och har mer än fördubblat sin storlek. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar, en med i huvudsak allmänna mål och en med i huvudsak migrationsmål. Vidare har domstolen en berednings- och snabbspårsenhet, där de flesta av domstolens mål bereds. Därutöver finns en särskild kanslienhet och en administrativ enhet, som arbetar delvis gemensamt med Luleå tingsrätt. Även om domstolen är indelad i avdelningar, så strävar domstolen efter att arbeta som en domstol med gemensamma mål och rutiner.

Utifrån aktuell och kommande måltillströmning, främst inom migrationsområdet, behöver domstolen förstärka med en eller flera rådmän.

Som rådman blir du indelad på en av domstolens avdelningar och ägnar större delen av din arbetstid till sedvanliga domaruppgifter, dvs. att avgöra mål. Du förväntas även delta i domstolens verksamhetsutveckling på andra sätt, exempelvis handledning av notarier och fiskaler, aktivt deltagande i olika projekt samt interna utbildningsinsatser.


Kvalifikationer

För anställning som rådman gäller att domstolen fäster mycket stort avseende vid dina personliga egenskaper. Vi sätter särskilt stor vikt vid att du är ambitiös och aktivt vill bidra till att utveckla verksamheten.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Eftersom flera anställningar för närvarande är vakanta kan det vara en fördel om du kan tillträda snarast.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Snarast möjligt

Antal platser: 1
flera

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Arbetsgivarens referensnummer: 93-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Victoria Bäckström
Lagman
0920-29 54 70
victoria.backstrom@dom.se

Jenny Sandell (Saco-S)
Rådman
0920-27 76 45
jenny.sandell@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå är en av Sveriges tolv förvaltningsrätter. Domstolen är sedan oktober 2013 även landets fjärde migrationsdomstol. Domstolen har drygt 90 anställda och är Norrlands största domstol.

Domstolen handlägger omkring 450 olika måltyper. Mer än hälften av domstolens mål är migrationsmål. Andra vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål, körkortsmål och mål enligt lagen om offentlig upphandling. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.

Domstolen präglas av rättssäkerhet, tillgänglighet och en för parterna effektiv målhantering. Vi strävar efter att ha ett öppet arbetsklimat och arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom domstolen och vi vill självfallet tillvarata de kvaliteter som mångfald i alla olika avseenden tillför verksamheten.