JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Jönköping söker en kammarrättslagman

Arbetsbeskrivning

Kammarrätten i Jönköping prövar huvudsakligen mål som överklagats från förvaltningsrätterna i Linköping, Jönköping och Växjö. Kammarrätten behandlar tvister mellan enskilda och myndigheter. De vanligaste målen är socialförsäkringsmål, skattemål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen samt olika mål som avser tvång mot person.


Kvalifikationer

En kammarrättslagman ska svara mot mycket högt ställa krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga samt intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Kammarrättslagmannen ska också kunna följa förändringar i omvärlden och inom organisationen och ha vilja och förmåga att förändra verksamheten efter nya förutsättningar och vara med i ledningsgruppen och ta helhetsansvar för kammarrätten.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Arbetsgivarens referensnummer: 107-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Monica Dahlbom
Kammarrättspresident
036-15 68 01
monica.dahlbom@dom.se

Lena de Verdier
Administrativ direktör
036-15 68 02
lena.deverdier@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping har ca 75 anställda, varav ca 55 är jurister. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar och en administrativ enhet och är belägen centralt i Jönköping. Verksamheten i kammarrätten präglas av vår gemensamma värdegrund; kompetens, öppenhet och laganda.