JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stockholms tingsrätt söker ett patentråd till Patent- och marknadsdomstolen

Arbetsbeskrivning

Patent- och marknadsdomstolen är en av fem dömande avdelningar vid Stockholms tingsrätt och avdelningen handlägger i princip uteslutande immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Domstolen har inrättats för att vara den enda tingsrätt i landet att handlägga mål och ärenden inom dessa rättsområden.

I Patent- och marknadsdomstolens handläggning av patenträttsliga mål och ärenden deltar såväl juristdomare som tekniska ledamöter. De tekniska ledamöter som är anställda i domstolen benämns patentråd och är ordinarie domare. Vid Patent- och marknadsdomstolen finns i dag sex patentråd.

Ett av patentråden lämnar sin anställning vid utgången av april 2018 och ska ersättas varför domstolen söker ett patentråd.


Kvalifikationer

Du som söker ska ha civilingenjörsexamen eller motsvarande tekniska kompetens företrädesvis med en bred kompetens inom det elektrotekniska området och goda kunskaper i fysik samt gärna också erfarenhet från andra teknikområden. Du ska vidare ha erfarenhet av rättstillämpningen på patenträttsområdet och vara väl förtrogen med denna tillämpning inom det elektrotekniska området, t.ex. genom arbete som patentingenjör i Patent- och registreringsverket, i Europeiska patentverket, inom industrin eller som patentombud.

Patentråden deltar som domare i handläggningen av alla ärenden och mål om patent. Allt arbete sker i nära samarbete med övriga medarbetare i domstolen. Arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga och en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Patenträtten är internationell till sin karaktär, vilket ställer krav på goda kunskaper i engelska. Det kan också vara värdefullt att ha grundläggande kunskaper i franska och tyska.

Du som söker ska vidare uppfylla de formella kraven för att bli ordinarie domare, vilket i detta fall betyder att du ska vara svensk medborgare och att du inte får vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Du ska med bortseende från det som specifikt avser juristdomare, motsvara de allmänna krav som framgår av Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Det kommer att finnas goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt.
Omfattning: Heltid
Tillträde den 1 april 2018 eller snarast därefter

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Arbetsgivarens referensnummer: 104-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anders Dereborg
Chefsrådman
08-561 651 73
anders.dereborg@dom.se

Stefan Svahn
Patentråd
08-561 654 66
stefan.svahn@dom.se

Patrik Rydman
Patentråd
08-561 654 61
patrik.rydman@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med ca 280 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten är indelad i fem dömande avdelningar. Vid tingsrätten finns också en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och service- och säkerhetsfrågor vid domstolen.