JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Varför jobba hos oss?

Tycker du att det är en grundläggande rättighet att varje individ i samhället ska få sin sak prövad i en opartisk domstol? Vill du vara med och bidra till att upprätthålla vårt demokratiska samhälle?

Huvudförhandling_fiktiv_bild Fiktiv huvudförhandling. Foto Patrik Svedberg

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Styrkan i vårt rättssamhälle sitter i månghundraåriga traditioner samt förmågan till utveckling och förnyelse. Som anställd i Sveriges Domstolar blir du en del av båda och får göra skillnad utifrån ett objektivt förhållningssätt.

Varje dag hanterar vi flera hundra ärenden och mål på ett rättssäkert sätt med hög kvalitet. För att lyckas upprätthålla detta och utvecklas behöver vi din kompetens och ditt engagemang! Lediga anställningar i Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolars flagga

Gemensam värdegrund för staten

Att jobba statligt innebär att du kan stå bakom våra grundläggande värderingar.

Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Vi ser till att det som folket via riksdagen vill blir verklighet.

Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi måste följa de lagar och regler som gäller i vårt arbete.

Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor.

Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd. Vi ska utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt.

Läs mer om värdegrunden på Arbetsgivarverkets webbplats.
Senast ändrad: 2017-10-26

Många arbetsplatser och yrken finns hos oss

Sveriges Domstolar finns över hela Sverige vilket innebär att det finns goda möjligheter till rörlighet. 

Hitta kontaktuppgifter till alla domstolar.

Kompentenser blandas

Inom Sveriges Domstolar finns ett flertal yrkesgrupper representerade. Många medarbetare jobbar inom den dömande verksamheten men här hos oss finns det även administrativa yrkesgrupper.

Är du intresserad av att få veta mer om vilka yrken som finns i Sveriges Domstolar kan du läsa vidare om hur det är att arbeta i Sveriges Domstolar.