JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Nedan följer information om Domarnämndens behandling av personuppgifter i myndighetens ansökningsregister samt upplysningar om rätten att ansöka om information och få rättelse.

Domarnämndens ansökningsregister

Registret innehåller uppgifter om de personer som har sökt anställning som domare eller hyresråd och används som stöd i arbetet vid Domarnämnden. Uppgifter som registreras är bl.a. sökandens namn, personnummer och adress samt nämndens och regeringens beslut. Om du har frågor om registret, är du välkommen att kontakta Domarnämndens kansli.

Övriga register

Övriga register som förs vid Domarnämnden hittar du här.

Information och rättelse

Enligt personuppgiftslagen finns det en rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om huruvida personuppgifter som gäller sökanden är under behandling och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter som inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade rätta, blockera eller utplåna.
Senast ändrad: 2017-01-31