JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Anvisningar avseende åberopande av referenser

Referensyttrandena är ett mycket viktigt underlag vid Domarnämndens bedömning. Det är därför angeläget att detta underlag på ett så fullständigt sätt som möjligt återspeglar sökandens kvalifikationer för den sökta anställningen.

Domarnämnden önskar referenser avseende de anställningar som sökanden har haft under de senaste åren. Det är alltid bra att åberopa nuvarande chef eller någon annan överordnad som referensperson. För det fall en åberopad referensperson har yttrat sig i samband med en tidigare ansökan ska sökanden ange om han/hon anser att denne bör yttra sig på nytt.

Inlämnande av ansökan

Skicka gärna in din ansökan via e-post till domarnamnden@dom.se. Du kan också skicka in den per post till Domarnämnden, Box 2330, 103 18 Stockholm, eller faxa in den på faxnummer 08-24 34 05.
Senast ändrad: 2018-11-19