JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Delbeslut i mål om offentlig upphandling
[2017-11-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den...

Inte tillåtet att odla cannabis för självmedicinering
[2017-11-20]   Högsta domstolen
En man odlade cannabis i syfte att använda den för att lindra allvarlig smärta. Högsta domstolen anser att mannen har befunnit sig i en nödsituation men att...

Huvudförhandling i mål B 1071-17
[2017-11-17]   Hudiksvalls tingsrätt
Den 27 november 2017, kl. 10.00, inleds huvudförhandling i ett mål (B 1071-17) där en man är misstänkt för mord. Förhandlingen kommer att hållas i Hudiksvall...

Intäktsramar för naturgasföretag och elnätsföretag
[2017-11-17]   Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten har i dag avgjort ett flertal mål som gäller fastställande av intäktsramar för naturgasföretag (naturgasmålen) och elnätsföretag (elmålen)....

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av att en häktningsförhandling hålls och häktningsbeslut meddelas trots att den s.k. 96-timmarsfristen överskridits.
[2017-11-17]   Högsta domstolen
När någon har gripits och anhållits, ska frågan om fortsatt frihetsberövande prövas vid en häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas...

Lagmannen har idag lämnat sin utredning om hemlig dataavläsning
[2017-11-16]   Södertörns tingsrätt
Idag har lagmannen Petra Lundh lämnat sin utredning "Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet" till justitie- och...

Nya domarutnämningar
[2017-11-16]   Domstolsverket
Regeringen har 2017-11-16Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv